Fakturace a platby

 
Úhrady poplatků za užívání našich služeb probíhají bankovním převodem na základě smlouvy a  nebo vystavených faktur.
Faktury jsou vystavovány vždy 4.den v měsíci fakturovaného období a mají splatnost 21 dnů.
 
Pro platby trvalým příkazem je nastavení úhrad následovně:
 
Číslo účtu: 7367027025 nebo 2200891919 (dle smlouvy)
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: Zde zadejte variabilní symbol uvedený na smlouvě 100000XXX
Částka: Zde zadejte částku za služby
Perioda platby: 1 kalendářní měsíc (v době mezi 4. - 25. dnem v měsíci)
Konstantní a specifický symbol nemusíte uvádět.
 
Pokud si nejste jisti se zadáním trvalého platebního příkazu, navštivte svého bankéře s tímto popisem a první došlou fakturou za služby.
 
Platby za služby je také možno realizovat jednorázovými platebními příkazy nebo složenkami České pošty nebo INKASEM. Pro platby Inkasem je nutné vyplnit, podepsat a doručit k nám Souhlas s Inkasem.pdf (189,6 kB)
 

Veškeré dotazy ohledně plateb a vyúčtování směřujte na email:   

fakturace@pronetfree.cz