Technické dotazy

Musí být zařízení pro připojení k internetu napájeno, jakou má spotřebu?
Ano. Standardně je napájení realizováno prostřednictvím napájecího adaptéru, který je připojen do zásuvky u zákazníka, a posléze pomocí datového kabelu, který propojuje počítač se zařízením, je zařízení napájeno (v případě, že je umístěno na střeše nebo příliš daleko od zásuvky).
Spotřeba je zanedbatelná, kolem 2 kWh/měsíc.
 
Můžu mít připojeno více počítačů?
Ano, pomocí síťového routeru si můžete vytvořit domácí síť. Pomocí tohoto zařízení lze vytvořit bezdrátovou síť i kabelové propojení počítačů. Můžete si jej zakoupit u nás nebo použít vlastní, kde upravíte základní nastavení. Je ovšem nutné mít na paměti, že připojení je pro Vaši domásnost, nesmíte tedy připojení sdílet například se sousedem. Pokud správce sítě toto zjistí, může dojít k okamžitému odpojení bez jakékoliv náhrady a může výt vyžadována úhrada smluvní pokuty dle VOP.
 
Je připojení skutečně neomezené?
Ano. Na naší síti neuplatňujeme žádné FUP limity nebo omezení rychlosti při dlouhodobém stahování.
 
Je Wi-Fi připojení stabilní?
Ano, pokud nedojde k výraznému rušení od jiných vysílačů. Provoz sítí je ale regulován Českým telekomunikačním úřadem, aby k podobným situacím nedocházelo.
 
Má připojení stálou rychlost?
Vzhledem k agregaci tarifů pro domácnost může rychlost poklesnout při zatížení přípojky vyšším počtem uživatelů v jeden okamžik. Agregace je běžně používaná u všech poskytovatelů.
 
Připojení je pomalejší, než by mělo být.
Především na kabelové síti je potřeba brát v potaz, že servery, ze kterých stahujete, mnohdy neposkytují komunikaci v rychlosti, které jste schopni dosáhnout v naší síti. Druhým faktorem může být režie protokolu TCP. Zásadní zpomalení pak představují neaktuální verze operačního systému, internetového prohlížeče, nebo zavirované PC.
 
Lze mi zavést veřejnou IP adresu?
Ano. Cena se řídí aktuálním ceníkem.
 

Kontakt na technické odělení:   technik@pronetfree.cz