Technické dotazy

Musí být zařízení pro připojení k internetu napájeno, jakou má spotřebu ?
Ano. Standardně je napájení realizováno prostřednictvím napájecího adaptéru, který je připojen do zásuvky u zákazníka.
Spotřeba je zanedbatelná, kolem 2 kWh/měsíc.
 
Můžu mít připojeno více počítačů ?
Ano, pomocí síťového routeru si můžete vytvořit domácí síť. Pomocí tohoto zařízení lze vytvořit bezdrátovou síť i kabelové propojení počítačů. Můžete si jej zakoupit u nás nebo použít vlastní, kde upravíte základní nastavení. Je ovšem nutné mít na paměti, že připojení je pro Vaši domásnost, nesmíte tedy připojení sdílet například se sousedem. Pokud správce sítě toto zjistí, může dojít k okamžitému odpojení bez jakékoliv náhrady a může být vyžadována úhrada smluvní pokuty dle VOP.
 
Je připojení skutečně neomezené ?
Ano. Na naší síti neuplatňujeme žádné FUP limity nebo omezení rychlosti při dlouhodobém stahování.
 
Je uváděná rychlost garantovaná ?
Férová odpověď je - ne není. Garantovanou rozumíme takovou rychlost, jakou bude mít přípojka po 100% času bez výjimky. Uváděná rychlost je přidělený rychlostní profil na lince a v síti máme nastavené takové parametry sdílení, že v 99% dosáhnete alespoň 80% tohoto rychlostního profilu a to i ve večerní špičce. Všechny naše standartní přípojky jsou určeny pro domácnosti nebo kanceláře a menší firmy. Jako garanci minimální kvality máme stanoveno 20% rychlostního profilu, cokoliv pod tuto rychlost je považováno za poruchu služby.
 
Lze mi zavést veřejnou IP adresu?
Ano. Cena se řídí aktuálním ceníkem.
 

Kontakt na technické odělení:   technik@pronetfree.cz